მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალობის პოლიტიკა


ჩვენ, PITS-ში დიდი სერიოზულობით ვეკიდებით თქვენი მონაცემების დაცულობას და გვსურს ღიად გაგაცნოთ, თუ როგორ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს.

თქვენი პერსონალური მონაცმების დამუშავების ჩვენეული პრინციპები

ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი მომსახურებები და ინფორმაცია, და ვუპასუხოთ თქვენს სხვა საჭიროებებს. როდესაც თქვენ ავსებთ ანკეტებს, ან ელ.ფოსტით ან პირადად გვაწვდით ინფორმაციას თქვენს შესახებ, ეს ჩვენთვის იმის დასტურია, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი სერვისებით. ამიტომ, ჩვენ შესაძლოა დაგიკავშირდეთ მომავალში და შემოგთავაზოთ ჩვენი სხვა ინფორმაცია ან სხვა სერვისები, რომლებიც, ჩვენი აზრით, რელევანტური და საინტერესო იქნება თქვენთვისა და თქვენი ორგანიზაციისათვის, მათი ლეგიტიმური გამოყენებისათვის

როგორ გამოვიყენებთ და შევინახავთ თქვენს მონაცემებს

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეინახება მე-3 მხარის სამარკეტინგო ინსტრუმენტში, რაც საშუალებად მოგვცემს შევქმნათ თქვენი და თქვენი ორგანიზაციის პროფილი, გამოგიგზავნოთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული შეტყობინებები და მოვემსახუროთ თქვენი ვებსაიტის კონტენტს მომავალში. ამ პროცესის მიმდინარეობისას, თქვენი პერსიონალური მონაცემები შეიძლება გავიდეს EEA-ს გარეთ და გადაეცეს სერთიფიციტრებულ მესამე მხარეს, რომელიც პასუხობს ევროკავშირი - აშშ-ის „კონფიდენციალობის ფარის“ პირობებს. თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება მიებას სხვა მონაცემებს (მაგ., როგორ ახდენთ ჩვენი საიტის ბრაუზერინგს, რომელ კონტენტებს ითხოვთ, რომელ ელ-ფოსტების ლინკებში შედიხართ), რაც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს უკეთ გავეცნოთ თქვენს ინტერესებს და ჩვენი უფრო ფართო და რელევანტური გამოცდილებები შემოგთავაზოთ. ამ მხრივ, PITS-ის ვებსაიტი იყენებს cookie ფაილებს. ჩვენ ასევე ვიყენებთ IP მისამართის თრექინგის ინსტრუმენტს რათა მოვახდინოთ იმ ორგანიზაციების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ჩვენს ვებსაიტში შემოდიან. რიდესაც თქვენ ჩვენს საიტს ათვალიერებთ (ბრაუზინგი) ჩვენ ვიყენებთ მე-3 მხარის ინსტრუმენტს, რომელიც ადარებს თქვენს IP მისამართს კომპანიის IP-მისამართების მონაცემთა ბაზასთან. თუ მესამე მხარე თქვენი კომპანიის იდენტიფიცირებას მოახდენს, იგი ჩვენ გვაცნობებს თქვენს შესახებ და გვაწვდის ინფორმაციას, თუ რომელ გვერდებზე შეხვედით. მესამე მხარის ბაზა ასევე შეიცავს შესაბამისი ორგანიზაციების საკონტაქტო პირების სახელებს. როდესაც ჩვენ თქვენს გარკვეულ ინტერესს გამოვავლენთ იმის-და მიხედვით, თუ რომელ გვერდებზე შედიხართ და ასევე, არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე, დაგიკავშირდებით და შემოგთავაზებთ ჩვენს გამოცდილებას, თუ როგორ იყენებენ ჩვენს მომსახურებებს მსგავსი ორგანიზაციები. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენთან არსებულ და/ან საჯაროდ ხელმისაწვდომ (მაგალითად სოციალური მედიით გავრცელებულ) პირად მონაცემებს, და შევეცდებით დავუკავშირდეთ ყველაზე შესაფერის საკონტაქტო პირს, რათა თქვენმა ორგანიზაციამ უზრუნველყოფილად მიიღოს ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია ჩვენი სერვისების შესახებ და ასევე სხვა მომსახურებები, რომლებიც შეიძლება შემდგომში მოითხოვოს.

თქვენი მონაცემების გაზიარება

ჩვენ არ გავუზიარებთ სხვა მესამე მხარეებს თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. ჩვენ არასოდეს მივყიდით და არც დროებით სარეგებლობაში (იჯარით) გადავცემთ მესამე მხარეებს თქვენს მონაცემებს. ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ისეთივე სიფრთხილით, როგორითაც ვიმოქმედებდით ჩვენივე პირადი მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაცემები მესამე მხარეებისაგან, რომლებსაც გააჩნიათ პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დაცვის, დამუშავების, გაზიარებისა და მართვის სათანადო და შესაბამისი პროცედურები. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ ყურადღებით შევარჩევთ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც, ჩვენი შეხედულებით, სხვებზე მეტად არიან დაინტერესებულნი ჩვენი მომსახურებებით და მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც, ჩვენი შეხედულებით, პასუხისმგებლობას იკისრებენ ან ზემოქმედებას იქონიებენ ჩვენი სერვისების შესყიდვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ჩვენ შემოგთავაზებთ მხოლოდ იმ სერვისებს, რომლებიც ჩვენი აზრით რელევანტური და საინტერესო იქნება ცალკეული პირებისა თუ ორგანიზაციებისათვის, კანონიერად სარგებლობისათვის. თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი მონაცემები მოწოდებული იქნა ჩვენთვის თქვენი თანხმობის გარეშე, ან თუ არ გჯერად, რომ ჩვენ დაგიკავშირდებით ლეგიტიმური ინტერესების საფუძვლით, გთხოვთ მოგვმართო ელ.ფოსტაზე [email protected]

ჩვენს მფლობელობაში არსებული მონაცემების წვდომა და რედაქტირება

რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პრეფერენციები და გამორიცხოთ ზოგიერთი მათგანი, ან ნებისმიერ დროს გაააუქმოთ ყველა შემდგომი კომუნიკაცია ჩვენს პრეფერენციულ გვერდზე, რის შესახებაც უნდა გვაცნობოთ ელ;ფოსტაზე [email protected] ან შეხვიდეთ არასააბონენტო ლინკზე, რომელიც ჩნდება ჩვენს ყველა ელ.საფოსტო კომუნიკაციაში. გთხოვთ დაიხსომეთ, რომ ამგვარმა ქმდედებამ შეიძლება შეგვიზღუდოს ან საერთოდ გაგვიუქმოს შესაძლებლობა, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი იმ სერვისების შესახებ, რომლებსაც რელევანტურად მივიჩნევთ თქვენი ორგანიზაციისათვის. თქვენ გაქვთ თქვენს ინფორმაციაზე წვდომის უფლება. თუ მოითხოვთ, რომ მიიღო თქვენი ინფორმაციის ასლი ან შეცვალოთ თქვენი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტაზე [email protected]